Vil du være med i bibliotek.dk's brugerpanel?

Vi laver hvert år en stor brugerundersøgelse på bibliotek.dk, hvor vi bl.a. undersøger hvor meget de forskellige funktioner bruges og får masser af nyttig viden om brugen af bibliotek.dk.

Men vi vil gerne kunne spørge en repræsentativ gruppe af brugerne til råds lidt oftere og opretter derfor et brugerpanel. Vi vil bede brugerpanelet om fx at vurdere forslag til konkrete nye funktionaliteter og være med i mindre tests. Det meste vil foregå via nettet.

Er det noget for dig?

Så brug et par minutter på at svare på nogle få spørgsmål om dig selv i dette spørgeskema inden 21. september.

Så kontakter vi dig, når vi har brug for din hjælp.

Spørgeskemaet findes også på forsiden af bibliotek.dk.

Kommentarer: