Sådan kan du læse artikler og anmeldelser fra en række aviser og tidsskrifter

Via bibliotek.dk kan du læse artikler og anmeldelser fra en række aviser og tidsskrifter i databasen Infomedia: 

 • Berlingske Tidende (fra juli 2004)
 • Information (fra maj 1998)
 • Jyllands-Posten (fra maj 1998)
 • Kristeligt Dagblad (fra august 2004)
 • Politiken (fra maj 1998)
 • Weekendavisen (fra juli 2004)
 • Berlingske Nyhedsmagasin (fra januar 2001-november 2011 (indgår derefter i Berlingske Tidende))
 • Computerworld (fra august 2011)
 • Danske Kommuner (fra maj 2011)
 • Ingeniøren (fra august 2011)
 • Mandag Morgen (fra april 2011)
 • Sygeplejersken (fra september 2011)
 • Ugebrevet A4 (fra januar 2011)
 • Ugeskrift for læger (fra januar 2011)
 
Det er kun artikler af en vis størrelse du kan finde via bibliotek.dk, og der er meget i Infomedia som du slet ikke kan finde via bibliotek.dk.
 
Du kan se linket til Infomedia i posterne:
 
artikelpost
 
 Klik på linket Læs artikel fra Infomedia og læs artiklen i en popup:
 
infomedia artikel
 
Dette skal være opfyldt for at du får adgang:
 
 • du skal være logget ind på bibliotek.dk (lav et login hvis du ikke har det allerede - læs her hvordan http://blog.bibliotek.dk/login-til-bibliotek.dk)
 • du skal gemme dit favoritbibliotek (bestilbibliotek) og personlige data (typisk CPR og pinkode) EFTER at du er logget ind
 • det bibliotek, som er dit bestilbibliotek, skal have købt fjernadgang til Infomedia
 
I bibliotek.dk er der flere måder du kan finde frem til artiklerne på. Du kan fx bruge Artikelsøgesiden og søge på et tidsskrift i kombination med et emne:
 
sygeplejersken artikel
 
Eller du kan finde anmeldelser. Find først den titel (bog, film, cd..) du vil se anmeldelser af. Fold posten ud. Klik på linket Læs anmeldelser fra Infomedia.
Så kommer der en popup med anmeldelserne:
 
anmeldelse
 
Du kan læse mere om hvordan du får adgang til Infomedia artikler, opretter login og vælger favoritbibliotek i bibliotek.dk's hjælpetekster
Kommentarer: