Brugerkommentarer - accept af at de gemmes

Du har i mere end et år kunne give stjerner og kommentere materialerne i bibliotek.dk - hvis du er logget ind.

For at være helt korrekte i forhold til reglerne om håndtering af persondata har vi nu lavet en acceptér-funktion, så du skal acceptere at vi gemmer og viser kommentarerne. Du skal blot acceptere første gang du skriver en kommentar (i den version der netop er sat i drift).

Du vælger som hidtil selv hvilket navn du skriver ved kommentarerne, og din mailadresse vises aldrig.

Kommentarer: