Adgang til Infomedia-artikler via bestil

Du har hidtil skullet klikke på Mere information for at kunne se om en artikel eller anmeldelse kan hentes straks fra Infomedia.

Nu får du også linket til Infomedia, når du - uden at åbne posten - klikker på Vælg og bestil - og klikker på Bestil:

 infomedia_via_bestil

Man skal som hidtil være logget ind, og have et afhentningsbibliotek som har købt adgang til Infomedia.

Læs mere om artikler og anmeldelser i Infomedia

Kommentarer: