Få adgang til avis- og tidsskriftartikler i Infomedia

Via bibliotek.dk kan du læse artikler og anmeldelser fra en række aviser og tidsskrifter i databasen Infomedia: 

 • Aktuelt (fra februar 2000-april 2001 - avisen ophørt)
 • Berlingske Tidende (fra juli 2004)
 • Information (fra maj 1998)
 • Jyllands-Posten (fra maj 1998)
 • Kristeligt Dagblad (fra august 2004)
 • Politiken (fra maj 1998)
 • Weekendavisen (fra juli 2004)
 • Berlingske Nyhedsmagasin (fra januar 2001-november 2011 (indgår derefter i Berlingske Tidende))
 • Computerworld (fra august 2011)
 • Danske Kommuner (fra maj 2011)
 • Ingeniøren (fra august 2011)
 • Mandag Morgen (fra april 2011-2012, nr. 23.)
 • Mandag morgen [online] (fra 2012, nr. 24)
 • Mandag morgen Navigation (fra 2012, nr. 1)
 • Sygeplejersken (fra september 2011)
 • Ugebrevet A4 (fra januar 2011)
 • Ugeskrift for læger (fra januar 2011)
 
Det er kun artikler af en vis størrelse du kan finde via bibliotek.dk, og der er meget i Infomedia som du slet ikke kan finde via bibliotek.dk.
 
Du kan se linket til Infomedia i posterne:

skifergaspost
 
 
Klik på linket Læs artikel fra Infomedia og læs artiklen i en popup:
 
skifergasartikel
 
 
Dette skal være opfyldt for at du får adgang:
 
 • du skal være logget ind på bibliotek.dk (lav et login hvis du ikke har det allerede - læs om login på bibliotek.dk's blog
 • du skal gemme dit favoritbibliotek (afhentningsbibliotek) og personlige data (typisk CPR og pinkode) EFTER at du er logget ind
 • det bibliotek, som er dit afhentningsbibliotek, skal have købt fjernadgang til Infomedia
 
I bibliotek.dk er der flere måder du kan finde frem til artiklerne på. Du kan fx bruge Artikelsøgesiden og søge på en avis i kombination med et emne - fx Kristeligt dagblad om emnet Lars von Trier.
Eller du kan blot søge på  et emne, afgrænse i kolonnen til venstre på avisartikler eller tidsskriftartikler.
 
Eller du kan finde anmeldelser. Find først den titel (bog, film, cd..) du vil se anmeldelser af. Klik på Mere information og på fanen Anmeldelser. Klik på linket Mere information ud for Anmeldelser incl. adgang til Infomedia.
Så ser du en oversigt med links til Infomedia:
filmanmsilverlinings
 
 
 
Du kan læse mere om hvordan du får adgang til Infomedia artikler, opretter login og vælger favoritbibliotek i bibliotek.dk's hjælpetekster
Kommentarer: