Videnskabelige artikler via bibliotek.dk

Du har nu mulighed for via bibliotek.dk at søge i og bestille videnskabelige artikler som ellers har været forbeholdt universiteternes ansatte og studerende. Du finder link til servicen på bibliotek.dk's søgeside for Artikler - og der er også information om muligheden på de andre søgesider. 

 bibdkartikelside_videnskabeligeartikler

 - eller på den direkte url

bibliotek.dk/videnskabeligeartikler

Du kan søge bredt på videnskabelige emner og forfattere. Søgeresultatet kan indsnævres på sprog og aspekter af emnet. Hver artikel præsenteres med en fyldig beskrivelse. Hovedparten af artiklerne er på engelsk.

 videnskabeligeartikler_søg

videnskabeligeartikler_resultat

Når den ønskede artikel er fundet, bestiller du den med angivelse af på hvilket bibliotek, du vil hente artiklen. Artiklen leveres som print; den kan ikke leveres digitalt. Du får besked som vanligt når kopien af artiklen er klar til afhentning. Typisk mellem 2-7 hverdage efter bestilling.

 videnskabeligeartikler_bestil

Den nye tjeneste er åben og vederlagsfri for alle biblioteksbrugere der efterspørger videnskabelige artikler til studieformål og privat, ikke kommerciel brug.

Servicen er en forsøgsordning udviklet i samarbejde mellem Statsbiblioteket i Århus og bibliotek.dk v/Dansk BiblioteksCenter.

Projektet er finansieret af Kulturstyrelsen – Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering. 

Kommentarer: