Find artikler via bibliotek.dk

Du kan få fat i artikler i aviser og tidsskrifter på flere måder via bibliotek.dk:

  • artikler på nettet: brug søgesiden På nettet. Her et par artikler om snekrystaller
  • avisartikler via Infomedia: log ind først. Brug derefter søgesiden Artikler og kig efter det røde link Læs artikel fra Infomedia. Her artikler om hvid jul
  • gratis digitale kopier fra tidsskrifter. Brug søgesiden artikler og afgræns til tidsskriftartikler. Her artikler fra tidsskriftet Grønland
  • betalte kopier fra tidsskrifter tilsendt. Brug søgesiden artikler og afgræns til tidsskriftartikler. Her artikler om snestorme
  • bestil på dit bibliotek - den mulighed kan du næsten altid bruge uanset hvad du søger på bibliotek.dk.
Kommentarer: